Ευρωπαϊκό δικαστήριο λέει πως οι σύνδεσμοι σε περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν είναι παράνομοι

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε το 2014, ότι δεν θεωρεί ότι το linking σε μία δημόσια διαθέσιμη ιστοσελίδα αποτελεί μορφή παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Τώρα, ο Γενικός Εισαγγελέας, Melchior Wathelet λέει πως το linking σε μία ιστοσελίδα δεν παραβιάζει την νομοθεσία, ακόμα και όταν οδηγεί σε περιεχόμενο που προστατεύεται ακόμα και χωρίς την ρητή άδεια από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του περιεχομένου.

Το Ολλανδικό δικαστήριο ζήτησε την άποψη του Melchior Wathelet σε μία υπόθεση που αφορούσε ένα τοπικό blog με την ονομασία GeenStijl, το οποίο περιείχε συνδέσμους σε ιστοσελίδες που φιλοξενούσαν φωτογραφίες του Playboy. Το GeenStijl αρχικά δημοσίευε ένα σύνδεσμο με το URL μίας υπηρεσίας file-sharing όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να κατεβάσουν τις φωτογραφίες. Όταν το Playboy κατάφερε να το σταματήσει, το blog ξεκίνησε να δημοσιεύει συνδέσμους σε άλλες δημόσιες πηγές.

Ο Γενικός Εισαγγελέας εξήγησε την άποψη του σε σχετική δήλωση: “Ο γενικός εισαγγελέας αναγνωρίζει ότι οι υπερσύνδεσμοι που εισάγονται σε ιστότοπο διευκολύνουν σημαντικά την ανακάλυψη άλλων ιστοτόπων καθώς και προστατευόμενων έργων διαθέσιμων στους ιστοτόπους αυτούς, προσφέροντας, συνεπώς, στους επισκέπτες του πρώτου ιστοτόπου τη δυνατότητα ταχύτερης και πιο άμεσης προσβάσεως στα εν λόγω έργα. Επομένως, οι υπερσύνδεσμοι που οδηγούν, ακόμη και απευθείας, σε προστατευόμενα έργα δεν τα “καθιστούν προσιτά” στο κοινό στην περίπτωση κατά την οποία τα έργα αυτά είναι ήδη ελευθέρως προσβάσιμα σε άλλον ιστότοπο, αλλά διευκολύνουν απλώς τον εντοπισμό τους. Η πράξη που συνιστά την πραγματική “διάθεση στο κοινό” είναι αυτή του προσώπου που προέβη στην αρχική παρουσίαση.

Ο γενικός εισαγγελέας διευκρινίζει εντούτοις ότι τα συμπεράσματα αυτά ερείδονται στην προκείμενη ότι οι φωτογραφίες ήταν “ελευθέρως προσβάσιμες” στους ιστοτόπους τρίτων από το σύνολο των χρηστών του Διαδικτύου. Κατά τον γενικό εισαγγελέα, οπιαδήποτε άλλη ερμηνεία της έννοιας “παρουσίαση στο κοινό” θα παρεκώλυε σοβαρά τη λειτουργία του Διαδικτύου και θα υπονόμευε έναν εκ των κύριων σκοπών της οδηγίας 2001/29, ήτοι την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ευρώπη.

Το δικαστήριο πάντως, δεν δεσμεύεται από τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, αν και λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την άποψη του.

 Site: Engadget


Share on Google Plus

About Messinia news network

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου